Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργοστάσιο γραφεία: Θέμιδος 20, Ταύρος 17778, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 4817842 – 210 4817822  Fax: 210 4812263

e-mail: metalourgia@metalourgia-kalorifer.gr

Τμήμα πωλήσεων:  e-mail: metalourgia@metalourgia-kalorifer.gr τηλ: 210 4817822

Website: metalourgia-kalorifer.gr