Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ της Μεταλλουργίας Αττικής σε σχέση με άλλου τύπου καλοριφέρ,  έχουν μεγαλύτερη θερμαντική επιφάνεια και περισσότερη θερμοχωρητικότητα σε νερό, με αποτέλεσμα  πολύ μεγαλύτερη θερμική απόδοση με μεγαλύτερη διάρκεια  και μετά την παύση της κεντρικής παροχής θέρμανσης.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.