Τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου ΑΚΚΑΝ υπερτερούν στην απόδοση διότι η δια αγωγιμότητας θέρμανση του περιβάλλοντος γίνεται από τον αέρα, o οποίος ομαλά διαχέεται στο περιβάλλον της καθημερινής κυκλοφορίας ανθρώπων και έτσι διαχέεται με μικρή ταχύτητα, ενώ για παράδειγμα στα θερμαντικά σώματα τύπου panel μεταφέρεται ο θερμαινόμενος αέρας με μεγάλη ταχύτητα μέσω των μαιάνδρων και κατευθύνεται προς την οροφή του χώρου όπου παραμένει μέχρι ψύξεως διαχέοντας μικρό ποσοστό της θερμαντικής του αποδόσεως στο περιβάλλον των ανθρώπων.
Επίσης λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα και, ως εκ τούτου, δημιουργούν σταθερά ευχάριστη θέρμανση του περιβάλλοντος που εκτός του ότι δεν επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις της κεντρικής παροχής, εξακολουθεί να παρέχει θαλπωρή και μετά την παύση της κεντρικής παροχής θέρμανσης. Η μεγάλη ποσότητα νερού που περιέχεται στα θερμαντικά σώματα επιτρέπει την μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας εξόδου του νερού από την θερμοκρασία εισόδου με αποτέλεσμα να βελτιώνει κατά πολύ την απόδοση. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους εξασφαλίζουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
Στα περισσότερα θερμαντικά σώματα τύπου PANEL οι αναφερόμενοι πίνακες θερμικής ισχύς που δίδονται σε διάφορους καταλόγους δεν είναι αξιόπιστοι εφόσον δεν συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τους κανονισμούς.  Για αυτό εξάλλου διαπιστώνονται πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις παρουσιαζόμενες θερμικές αποδόσεις με αυτές του ιδίου τύπου PANEL από διάφορους κατασκευαστές. Αυτό έχει ως συνέπεια ενώ η αρχική τιμή αγοράς τους να φαίνεται δελεαστική βάση των θερμίδων που αναγράφονται στα διάφορα έντυπα, στην πραγματικότητα να αγοράζονται θερμαντικά σώματα με λιγότερες θερμίδες από αυτές που απαιτούν οι προδιαγραφές με ότι αυτό συνεπάγεται στην σωστή θέρμανση και την σωστή απόδοση του συστήματος θέρμανσης.
Η αναφερόμενη θερμαντική ισχύς για τα περισσότερα εισαγόμενα καλοριφέρ τύπου Panel, ιδιαιτέρα αυτά που εισάγονται από την Τουρκία, παρουσιάζονται με θερμαντική ισχύ πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική που ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες.
Η πραγματική θερμαντική ισχύς αναφέρεται σε φυλλάδια γερμανικών εργοστασίων και στον τιμοκατάλογο της ενώσεως υδραυλικών.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές θερμικές  αποδόσεις των καλοριφέρ τύπου Panel.
Η αναφερόμενη προδιαγραφή EN442 που υπάρχει στα περισσότερα έντυπα των θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel, αναφέρει τον τρόπο υπολογισμού της θερμαντικής ικανότητας των καλοριφέρ και τους όρους εκδόσεως πιστοποιητικού. Η μέτρηση για τα καλοριφέρ συνήθως γίνεται με θέρμανση με νερό εισαγωγής 75°C και εξαγωγής με 65°C και 20°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Για τον υπολογισμό της θερμαντικής ισχύος υπό άλλες συνθήκες ισχύουν οι τύποι:
«Q = QΝ * » ├ (Δθ/Δθ»Ν» ┤ )^n
Ο κατά περίπτωση ισχύων εκθέτης  (exponent) δίδεται στον παρόντα πίνακα.
Εκθέτης (exponent) n
ΥΨΟΣ (ΜΜ) 300 500 600 900
ΤΥΠΟΣ 11 1,28 1,28 1,28 1,29
ΤΥΠΟΣ 22 1,28 1,3 1,31 1,33
ΤΥΠΟΣ 33 1,29 1,32 1,33 1,33
όπου Δθ = (θVR)/ℓn((θVL)/ (θRL))
και ΔθΝ = (75-65)/ ℓn((75-20)/ (65-20))= 49,83
Αντιθέτως η θερμαντική ισχύς των καλοριφέρ ευρωπαϊκού τύπου (ΑΚΑΝ με φέτες) αναφέρεται στο DIN 473 & 474 και είναι ακριβώς αυτές που αναφέρονται και στα έντυπα της Μεταλλουργίας Αττικής.
Επιπλέον στα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ μετά την παύση λειτουργίας του λέβητα, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που περιέχουν συνεχίζεται η θέρμανση του χώρου για πολύ περισσότερο χρόνο, ενώ στα τύπου panel λόγω ελάχιστης ποσότητας νερού που περιέχουν μετά την παύση του λέβητα παύει και η θέρμανση του χώρου, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου για το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα.